title-dki
    (Mua hay không là quyền của bạn)
    Giảm 6-8 ký sau 1 tháng !!